…gemotiveerde leerkrachten? Dat moet de gedachte zijn
geweest van beleidsmakers de afgelopen jaren. Al jarenlang worden leerkrachten
in het primair onderwijs flink onderbetaald. Dat dit nog niet tot acties heeft
geleid, mag best bijzonder worden genoemd.

Al eerder schreven Jan van de Ven (artikel) en ik (artikel 1, artikel 2) een aantal stukken over het
verschil in salaris tussen leerkrachten in het primair en leraren in het
voortgezet onderwijs. Met het steeds groter groeiende lerarentekort, roepen nu
ook andere betrokken partijen op tot verandering (PO Raad en AOb).

Ook bij leerkrachten is de roep om meer salaris steeds
prominenter aanwezig. In een paar dagen tijd staat het ledenaantal van de
Faceboekgroep “PO in actie” boven de 4800. De groep, opgericht door leerkrachten Paul de
Brouwer, Mark Mieras en John Bloemscheer van ArnhemMeestert, richt zich op twee onderwerpen: een beter salaris en
kleinere klassen. Ondanks dat het een besloten groep is, neemt het aantal leden (bijna allen leerkracht) snel toe. Ze maken zich, terecht, zorgen.

Praten over geld in het onderwijs is vaak nog een taboe. Je
wordt geen leerkracht omdat je veel wilt verdienen. Toch is het nu tijd om de
zorgen over het lage salaris op grotere schaal te delen. Ik zie gemotiveerde collega’s uitvallen door
de hoge werkdruk en tegelijkertijd is er weinig aanwas van nieuwe leerkrachten. We hebben een betere concurrentiepositie nodig om op korte termijn
meer gemotiveerde mensen naar het primair onderwijs te krijgen. Er zijn ook
andere problemen die opgelost moeten worden, de hoge werkdruk bijvoorbeeld. Met
nog minder leerkrachten, zal de werkdruk alleen maar toenemen.

Hoe zit het ook alweer?

Een leerkracht basisonderwijs heeft een hbo-diploma
(Bachelor in Education), dit is hetzelfde diploma als een 2e graads
leraar in het voortgezet onderwijs. Toch verdienen de leraren in het voortgezet
onderwijs behoorlijk veel meer, dit scheelt honderden euro’s per maand. Dit is
vreemd, helemaal wanneer je het gemiddeld aantal gewerkte uren per week van de
twee sectoren naast elkaar legt. Leerkrachten in het primair
onderwijs werken structureel nog meer over (gem. 46,9 uur p/w), de collega’s uit het voortgezet
onderwijs (gem. 45,2 uur p/w)

(Bron: Aob Tijdbesteding leraren po en vo’)


Wanneer we kijken naar andere hbo-beroepen, verdienen leerkrachten
in het basisonderwijs gemiddeld zelfs 30% minder. Het wordt jongeren met ambitie op deze
manier wel heel moeilijk gemaakt om te kiezen voor een baan in het primair
onderwijs.

Het is daarom tijd om dit probleem op te pakken en hoewel dit geen
populair onderwerp is bij de verschillende politieke partijen, vanwege de
miljarden die ermee gemoeid zijn, is het wel belangrijk dat het nu gebeurt. Uit
een vragenrondje langs verschillende politieke partijen blijkt dat het onderwerp
niet of nauwelijks op de agenda staat. Tijdens de politieke debatten met het
oog op de verkiezingen is onderwijs momenteel sowieso een onderbelicht
onderwerp. Dit is jammer en onwenselijk. Een beter salaris moet gezien worden
als een investering in onze kenniseconomie, het betaalt zichzelf uiteindelijk
terug.

‘If you pay peanuts, you get monkeys’, luidt het Engelse
gezegde eigenlijk. Ik mag toch hopen dat dit gezegde ook bij politici, ouders
en media bekend is. Laten we vooral zorgen dat ze het te weten komen, deel dit
bericht via sociale media, praat erover met je collega’s, vrienden en familie.
Als er uiteindelijk acties volgen, moet duidelijk zijn dat dit gebeurt
omdat we het beste willen voor onze leerlingen. Wanneer je hart hebt voor kinderen,
investeer je in hun toekomst. Er zijn nu al minimaal 4800 collega’s (PO in
Actie)
die dit best nog eens uit willen komen leggen.